Google

Dana Lost Court Case and Fined Lei 500

Source: Ministerul Justiţiei (Romania’s Ministry of Justice)

Informaţii generale

General Information

Nr. unic (nr. format vechi) : 497/233/2012
Court ID (old format #): 497/233/2012
Data inregistrarii 12.01.2012
Date 01/12/2012
Data ultimei modificari: 26.03.2014
Date of last modification: 03/26/2014
Sectie: Secţie Civilă
Sections: Civil
Materie: Civil
Subject matter: Civil
Obiect: pretenţii daune morale
Subject: claim damages
Stadiu procesual: Fond
Stage Procedure: Background

Părţi

Part

Nume | Calitate parte
Name | Role
COSTIN ELENA DANIELA | Reclamant
DANIELA ELENA COSTIN | Applicant
ENACHI MIRELA | Pârât
MIRELA ENACHI | Defendant
CENAC VASILE | Pârât
VASILE CENAC | Defendant
CĂPĂŢÂNĂ GEORGETA | Pârât
GEORGETA CĂPĂŢÂNĂ | Defendant
FUNDAŢIA ROLDA | Reclamant
FOUNDATION ROLDA | Applicant
CENAC ANTONETA | Pârât
ANTONETA CENAC | Defendant

Şedinţe

Meetings

25.02.2014
02/25/2014
Ora estimata: 9:00
Estimated time: 9:00
Complet: C 7 Cam. Cons.
Complete: C 7 Cam. Cons.
Tip solutie: Încheiere
Type Solution: Conclusion
Solutia pe scurt: Admite cererea, formulată din oficiu, de îndreptare a erorii materiale. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în Sentina civilă nr. 10479/2013, pronunţată în dosarul nr. 497/233/2012 de Judecătoria Galaţi, în sensul că, în dispozitivul hotărârii, se va meniona că obligă reclamantele la plata, ”către pârâta Căpăână Georgeta” a sumei de 500 lei cheltuieli de judecată, în loc de ”Cenac Georgeta”, aa cum în mod eronat a fost consemnat. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.02.2014.
Solution Brief: Admit application made ex officio correction of material error. Correction of material error has slipped into Sentences Civil no. 10479/2013, issued in the file no. The Court 497/233/2012 Galati, meaning that the judgment will remain Act that obliges applicants to pay, “the defendant Bows Rior Georgeta” the sum of Lei 500 costs, instead of “Cenac Georgeta “For as was erroneously recorded. The right of appeal within 15 days from notice. Delivered in open court today, 02/25/2014.
Document: Încheiere – îndreptare eroare materială 25.02.2014
Document: End – 02/25/2014 correcting clerical error

06.11.2013

11/06/2013

Ora estimata: 09:00
Estimated time: 09:00
Complet: CC.7
Complete: CC.7
Tip solutie: Respinge cererea
Type Solution: The application
Solutia pe scurt: Respinge, ca nefondate, excepiile lipsei calităii procesuale pasive a pârâilor Căpăână Georgeta i Cenac Vasile. Respinge, ca nefondată, excepia prescripiei dreptului material la aciune al reclamantelor. Respinge, ca neîntemeiată, cererea, astfel cum a fost modificată i precizată, formulată de reclamantele Costin Elena Daniela i FUNDAIA ROLDA, în contradictoriu cu pârâii Enachi Mirela, Cenac Vasile i Căpăână Georgeta. Admite în parte cererea pârâtei Căpăână Georgeta de obligare a reclamantelor la cheltuieli de judecată. Obligă reclamantele la plata, către pârâta Cenac Georgeta, a sumei de 500 lei cheltuieli de judecată. Admite în parte cererea pârâtului Cenac Vasile, prin motenitor Cenac Antoneta, de obligare a reclamantelor la cheltuieli de judecată. Obligă reclamantele la plata, către pârâtul Cenac Vasile, prin motenitor Cenac Antoneta, a sumei de 500 lei cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Solution Brief: Dismisses as unfounded, except Laid lack quality Them sued the stream OF THE CAPA Rior Georgeta Cenac and Basil. Rejects as unfounded exception Take prescription Take substantive law ac Resort of applicants. Rejects as unfounded the request, as amended AND specified, the applicants brought Elena Daniela Costin and foundation ROLDA, against bucks Them Enachi Mirela, Cenac Basil’s Cape Rior Georgeta. Upheld the defendant’s request CAPA Rior Georgeta ordering the applicants to costs. Orders the applicants to pay, the defendant Cenac Georgeta, the sum of Lei 500 costs. Upheld the defendant’s application Cenac Basil, the mo Succession Cenac Antoneta, ordering the applicants’ costs. Orders the applicants to pay, the defendant Cenac Basil, the mo Succession Cenac Antoneta, the sum of Lei 500 costs. The right of appeal within 15 days from notice.
Document: Hotarâre 10479/2013 06.11.2013
Document: Judgment 10479/2013 11/06/2013

30.10.2013

10/30/2013

Ora estimata: 09:00
Estimated time: 09:00
Complet: CC.7
Complete: CC.7
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solution Type: Reserves
Solutia pe scurt: -pronunţare 06 nov 2013.
Solution Brief:-speech November 6, 2013.
Document: Încheiere de şedinţă 30.10.2013
Document: 10/30/2013 Closing Session

23.10.2013

10/23/2013

Ora estimata: 09:00
Estimated time: 09:00
Complet: CC.7
Complete: CC.7
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solution Type: Reserves
Solutia pe scurt: -pronunţare 30 octombrie 2013
Solution Brief:-speech October 30, 2013
Document: Încheiere de şedinţă 23.10.2013
Document: 10/23/2013 Closing Session

16.10.2013

10/16/2013

Ora estimata: 09:00
Estimated time: 09:00
Complet: CC.7
Complete: CC.7
Tip solutie: Amână cauza
Type Solution: Delay due
Solutia pe scurt: -pentru administrare probe.
Solution Brief:-administration samples.
Document: Încheiere de şedinţă 16.10.2013
Document: 10/16/2013 Closing Session

18.09.2013

09/18/2013

Ora estimata: 09:00
Estimated time: 09:00
Complet: CC.7
Complete: CC.7
Tip solutie: Amână cauza
Type Solution: Delay due
Solutia pe scurt: Termen – 16.10.2013 sala 4 t.1 pentru îndeplinirea procedurii de citare cu moştenitoarea pârâtului Cenac
Solution Brief: Deadline – 10/16/2013 Hall 4 T.1 for the procedure for summoning the defendant heir Cenac
Document: Încheiere de şedinţă 18.09.2013
Document: 09/18/2013 Closing Session

05/06/2013

06/05/2013

Ora estimata: 09:00
Estimated time: 09:00
Complet: CC.7
Complete: CC.7
Tip solutie: Amână cauza
Type Solution: Delay due
Solutia pe scurt: Termen – 18.09.2013 sala 4 t.1 pentru a se indica moştenitorii
Solution Brief: Deadline – 09/18/2013 Hall 4 T.1 to indicate heirs
Document: Încheiere de şedinţă 05.06.2013
Document: 06/05/2013 Closing Session

03.04.2013

04/03/2013

Ora estimata: 09:00
Estimated time: 09:00
Complet: CC.7
Complete: CC.7
Tip solutie: Amână cauza
Type Solution: Delay due
Solutia pe scurt: Termen – 05.06.2013 sala 4 t.1 pentru rezolvarea litigiului pe cale amiabilă şi pentru indicarea martorului de pârâtul Cenac V,
Solution Brief: Deadline – 06/05/2013 Hall 4 T.1 to resolve the dispute amicably and to indicate defendant witness Cenac V
Document: Încheiere de şedinţă 03.04.2013
Document: 04/03/2013 Closing Session

06.02.2013

02/06/2013

Ora estimata: 09:00
Estimated time: 09:00
Complet: CC.7
Complete: CC.7
Tip solutie: Amână cauza
Type Solution: Delay due
Solutia pe scurt: Termen – 03.04.2013 sala 4 t.1 pentru administrarea probei cu înscrisuri.
Solution Brief: Deadline – 04/03/2013 Hall 4 T.1 for managing documentary evidence.
Document: Încheiere de şedinţă 06.02.2013
Document: 02/06/2013 Closing Session

04.12.2012

12/04/2012

Ora estimata:
Estimated time:
Complet: CC7
Complete: CC7
Tip solutie: Amână cauza
Type Solution: Delay due
Solutia pe scurt: Termen – 06.02.2013 sala 4 t.1 pentru timbrarea cererii
Solution Brief: Deadline – 02/06/2013 Hall 4 T.1 for stamping application
Document:
Document:

27.09.2012

09/27/2012

Ora estimata:
Estimated time:
Complet: CC13
Complete: CC13
Tip solutie: Amână cauza
Type Solution: Delay due
Solutia pe scurt: Pentru legala constituire a completului de judecată.
Solution Brief: The legal constitution of the panel.
Document:
Document:

28.06.2012

06/28/2012

Ora estimata:
Estimated time:
Complet: CC13
Complete: CC13
Tip solutie: Amână cauza
Type Solution: Delay due
Solutia pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de întâmpinare
Solution Brief: To acquaint welcome
Document:
Document:

18.05.2012

05/18/2012

Ora estimata:
Estimated time:
Complet: CC13
Complete: CC13
Tip solutie: Amână cauza
Type Solution: Delay due
Solutia pe scurt: Pentru lipsă procedură.
Solution Brief: The Missing Procedure.
Document:
Document:

Căi atac

Appeal Routes

Dată declarare | Parte declarantă | Cale de atac
Given Declaration | Declaring Party | Right of Appeal
19/03/2014 | COSTIN ELENA DANIELA | Recurs
03/19/2014 | ELENA DANIELA COSTIN | Appeal
21/03/2014 | CĂPĂŢÂNĂ GEORGETA | Recurs
03/21/2014 | GEORGETA CĂPĂŢÂNĂ | Appeal
21/03/2014 | CENAC ANTONETA | Recurs
03/21/2014 | ANTONETA CENAC | Appeal
Citare prin publicitate
Quote by advertising
Nu există informaţii.
No information.

For more information:

Source: Ministerul Justiţiei (Romania’s Ministry of Justice)
Testimonial of Former Rolda Employee
Mr Cenac: Dana Costin dumps 22 diseased puppies to die at his shelter killing another 50 dogs

5 Comments add one

 1. Honesty Integrity says:

  Finally, justice prevails. Dana Costin of ROLDA did everything in her power to make sure that the video from Mr. Cenac, and the testimonials from “former employee” and Mirela would not appear on this website expose’. Former Employee was terrified…. Mirela was threatened and terrified of Costin as well….and her testimonial was removed. It is now back on. And Mr. Cenac’s video has always remained. He was not scared of Dana Costin….he knew her too well. He had all the respect of the community in Galati…..not Costin. So our message to you Dana Costin, it serves you right. Your evil knows no bounds. Thanks to this expose’ and this website, you have been forced to at least feed the dogs you are paid to care for…and always were paid to care for. That’s right, the ones at the Arcelor Mittal steel plant who built the shelter you claim you built. They have paid for all costs…yes sterilizations too…..and they always paid for food…yet you let the animals starve. Thanks to good people who testified against you and the appalling treatment of animals by you, justice has prevailed.

 2. Honesty Integrity says:

  here is the testimonial (which will soon go back up on WDMDG) from Mirela, another person Costin was suing. Her dog was apparently sent for international adoption, without her consent. So apparently some of the cute and fuzzies that Costin sends out for marketing purposes had places to live, people who loved them…….not street dogs. From Mirela: “Last year I have had some problems with Ecosal, the service of dog catchers in Galati. They took a dog I was caring for in the street… Anyhow, I purchased a house and was busy making renovations over winter. I had 3 big dogs I had rescued from Ecosal. In the meantime, another small female dog appeared in the street and I rescued it as well…….

  Since I already had 3 big dogs with me, and this little female dog I had recently rescued could not be accommodated with my dogs, I needed a place to shelter her until I finished my house renovation and even built paddocks, and could move in with all my dogs. An employee of Rolda took my small female dog and said he could host her in the Rolda shelter. I gave him 40 RON for her care initially. I would call this employee every 3 weeks to ask him about my female dog.

  6 months later I could finally move into the new house. So I was ready to take back the little female dog I had entrusted to Rolda. At the last call, 2 weeks previously, the Rolda employee had said all was ok with the dog. But now I could not reach him, he would never pick up.

  So I found out Dana’s number and called her directly to ask about my little dog. She was like a brick wall, totally repulsive. She used terrible language with me. Anyhow, she finally invited me to the shelter to go look for my dog. I went to the shelter where there were hosted about 200 dogs. (my comments: Mirela thinks this large shelter – Mittal’s- is the only Rolda shelter, she did not know about a smaller Rolda shelter).

  Finally, Vasile, the Rolda employee I had given the little dog to, called me. I asked him: where is my little dog? He replied: We made her into salami. Then he passed the phone to Dana and Dana kept talking to me. That’s how the war started. I asked Dana how she allowed her employees to talk to people and behave like this…
  Dana talked to me terribly that time on the phone. I went to the shelter to talk to these people and to try to get my dog. This time, they told me my little dog had been sent away through international adoptions. She promised she would send me pics of the dog, but she never did. Also, this one time when I went to the shelter, her employee Vasile tried to hit me.

  There are rumors about Dana I have heard from serious, decent people in this city. They say that employees sell the dog food from the shelter – 10 RON a whole bag of food. She also has a bodyguard at that shelter, interestingly enough. She is also known as a big liar.

  Later, I went to another neutering campaign at Dr Gingarasu. I had 2 female dogs neutered. And then I was about to bring in a 3rd dog, but we needed a leash and my daughter went ahead to get a leash from the vet practice. Vasile was there and he recognized my daughter. When we finally brought in the 3rd dog for neutering, Dr Gingarasu sent us away- he did not want us there anymore, Vasile had talked to him. Abusive language used again on us.

  When I was at the shelter back then looking for my dog- the dogs looked terrible. Very skinny, scared of people, and with wounds. As the employees were in the paddocks looking for my dog, these dogs would pee with fear when the employees would touch them. They were very skinny. Even the big ones were skinny.

  Rumor has it here in Galati that she started her activity by helping Mr Cenac. She would supposedly go to his shelter, take pics of the dogs to promote them on the internet, but she would claim those were her dogs she was caring for, and get donations for them, that she did not share with Mr Cenac.

  When I was at the shelter, she really treated me horrible. She even said to me: ” I am more beautiful than you.” She also said that many have tried to bring her down, but no one succeeded. She is sick and obsessed.

  She says she does not have a car, yet she drives a Mitsubishi big car, 06 EBR plate number.

  I have read that Rolda sends dogs to Bucharest, and from Bucharest they go abroad for adoption. Could you possibly send pics with such adopted dogs that Rolda sent? My dog was white, with eyeglass-shaped brown marks around her eyes. I’d like to see if she was truly sent for adoption like they claim.

  She also talked horribly to a lady on FB, Criss Anca. “

 3. Honesty Integrity says:

  from Former ROLDA Employee: also see testimonials page please:
  Dana Costin started thinking like a business, not as a charity. She began to buy land from all the NGO’S donations , thenbrought a few dogs, she made cages and then began to ask for further help from foundations … How Dana Costin attract funds: take pictures as more appealing, in that miserable tions that the world can say,,, poor dog,really need help ”or looking on the internet for pictures to post and can impress the world …. easy to persuade foundationsbegan gently, began to receive the kinds of donations she did not realize …. does not care to have so many things that could use that can help dogs …. but she neededmoney…later started coming a lot of money …. has something built in to the shelter … but in the shelter dogs were dead in the end … because Dana Costin has little soul … did not want to take the dogs to the vet because she was tired, because it was far enough, though meanwhile foundations have donated money for the car to move smoothly with dogs, but it wasvery hard to take those dogs to the vet, was a great effort …… Dogs have died in terrible pain … were screaming …. No heart…she was hitting dogs like a cloth … gave them no mercy…she was hitting them in any area of the body … no matter that is in front, eyes or in the abdomen … …. your heart breaks …food was restricted although she can afford the luxury of theworld how much money had … dogs were not dewormed, vaccinated …She desinfestate them only when someone comes to visit, or if someone comes to adopt one … . If you ask for help with any dog …. Very rarely answer the phone …. And they say it’s the foundation for animal welfare ….And what she does /?…. comes and takes it and leaves it in another district … like that Dana Costin is helping the animals…It’s a girl who makes people head: only money she stands for … every time trying to make money from everything …. andhere I refer to the pictures she put on site (they must be as dramatic and more attractive, or even taken from the net), many of which say do not (she said that she will pay for hundred sterilizations per month, and it only makes a quarter, althoughshe had money for more number of sterilizations, and people asked her desperate help for sterilizations”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *